ProBIS Software

ProBIS software is gemaakt voor visuele inspecties, keuringen, inventarisatie enzovoorts. We hebben onze software gemaakt om ervoor te zorgen dat u uit data informatie kunt maken.

De software is er in verschillende vormen:

  • PC-applicaties voor gebruik op kantoor en in het veld (Windows tablets/laptops)
  • Web-applicaties voor gebruik op kantoor en in het veld (alle systemen die met browsers werken).
  • Systemen op basis van de ProBISWEBAPI
  • Hybride systemen

Hiermee ontstaat een groot scala van oplossingen. We hebben ook werkveldspecifieke inrichtingen van onze software gemaakt. Deze zijn kant en klaar ingericht voor voorkomende werkzaamheden, zoals asbestinventarisaties en lekmetingen.

Asbestinventarisatie

ProBIS Asbest en ProBISWEB Asbest zijn bedoeld om asbestiventarisatiebureaus te helpen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Deze bedrijven zijn gebonden aan specifieke wetgeving en kwaliteitssytemen die ervoor zorgen dat de kwaliteit wordt verbeterd, maar dat er veel bijkomende werkzaamheden zijn.

ProBIS helpt om kwaliteit te borgen, efficiƫntie te verhogen, te koppelen aan overheidssystemen (LAVS en SMA-rt), laboratoria en eventuele eigen systemen. Het werken met ProBIS zorgt voor structuur en kosten reductie / meer doen met minder mensen. Het resultaat is tevreden opdrachtgevers.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Lekmetingen

Alle bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen dienen een registratie bij te houden van mogelijk verlies van stoffen. Zo is bij verwerking van deze stoffen verlies (bijvoorbeeld bij pakkingen) te meten door het periodiek doen van lekmetingen.

De oplossing kent 3 modules:

  • Site Manager (Voor planning en verwerking van metingen in rapportages)
  • New Site (voor inventariseren van sites)
  • Inspector (voor inspectie)

Het werken met Lekinspectie geeft de mogelijkheid om decentraal te werken (aansturing van medewerkers) en om op basis van lekwaardes bepalen welke punten vaker gemeten moeten worden of na reparatie dienen te worden geinspecteerd.

Het eindresultaat is een lekmetingsrapportage die kan worden gebruikt voor effectrapportages.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Scroll to Top