ASBEST

ProBIS Asbest
ProBIS Inspection

INSPECTIES

ProBIS Asbest is de toonaangevende software voor het begeleiden van asbest-inventarisaties en eindcontroles. Wilt u ook kiezen voor veilige en onafhankelijke software?

Lees meer...

Voor het uitvoeren van inspecties, keuringen en patrouille rondes geeft ProBIS Inspectie u de tools die u nodig hebt. Of uw inspecties geplanned, ad-hoc, lijst of tekening gebaseerd zijn.

Lees meer...

Het maken van de juiste beslissingen, is gebaseerd op kennis. De onderliggende informatie en uw afwegingen helpen u om juiste keuzes te maken; Groome helpt u bij het vergaren van kennis, door u te voorzien van de juiste informatie.

 

Asbest en Bodem software

Onze toegepaste systemen geven een slimme manier om inventarisaties, saneringen, eindonderzoek en veldwerk te doen. Daarnaast zijn er voor bodem en asbest rapportagesystemen die alle informatie op een overzichtelijke wijze samenbrengen.

Groome Computer Services

Wij specialiseren ons sinds 1994 als zelfstandig bedrijf in het ontwikkelen en toepassen van systemen, die informatie in het 'veld' verzamelen en dit op kantoor verwerken.

 

Uw wens staat voor ons centraal, dit uit zich in uiterst toepasbare software en doordachte implementaties, die er op gericht zijn om het optimale te kunnen behalen.

Onze toepassingen worden ingezet in de industrie, maar ook in de bodem en asbestinventarisatie branches.

 

Bezoek ons op afspraak

Als u dit wenst, dan kunt u ons gedurende kantooruren bezoeken op ons kantoor in Zutphen. Wij demonstreren u graag de mogelijkheden en denken met u mee hoe u met ons beste resultaten kunt bereiken.

 

Contactinformatie

Zo worden in de praktijk veel kostenbesparingen gerealiseerd en  wordt de kwaliteit geborgd. Door koppelingen met onder andere laboratoria én exports naar BIS systemen (zoals ProBIS Connect, het LAVS en het SIKB) is het leveren van een constante kwaliteit nooit zo belangrijk geweest. Onze oplossing ProBIS Asbest zorgt hiervoor.

 

Andere vakgebieden

Er zijn ook algemeen toepasbare inspectieoplossingen zoals ProBIS Inspection en ProBIS Connect.
Wij informeren u graag.

Data maakt informatie, informatie maakt kennis

Deel van uw team!

Nieuws

NIEUW:ProBISWEB

ProBISWEB is onze nieuwe multifunctionele inventarisatie en inspectiesoftware die het mogelijk maakt om werkdisciplines met elkaar te verbinden.

U kunt deze webbased software met een moderne browser openen die internet connectie heeft of gebruik maken van een lokaal systeem waarmee u tijdens het werk geen internet verbinding nodig heeft.

De software kent verschillende onderzoeksopzetten zoals:

 • Asbestinventarisatie voor woningen/objecten
 • Asbestinventarisatie voor Complexen 
 • Chroom VI
 • Bouwkundige inspecties
 • Eindcontrole op asbestsanering
 • Diverse visuele inspecties

Neem contact met ons op voor meer informatie

ProBIS Asbest

ProBIS Asbest inventarisatie is de meest complete software voor het uitvoeren van Asbest Inventarisaties volgens de geldende norm. De software is gebouwd om aan te sluiten op de praktijk en wordt dagelijks ingezet voor honderden inventarisaties.

 

Met modules voor werkvoorbereiding, inventarisatie, rapportage en beheer is ProBIS Asbest het meest functionele pakket dat gebouwd is door een werkelijk onafhankelijke partij. U bent met ons dus niet gebonden aan belang hebbende leveranciers, of andere adviesbureaus.

 

ProBIS Asbest is veilig, sluit aan op het LAVS, zorgt ervoor dat uw gegevens binnenshuis blijven en levert u veel tijdswinst op gedurende een project.

ProBIS Asbest is het enige onafhankelijke pakket dat er op gericht is om zo veel mogelijk aan te sluiten op uw wensen.

 

Wij zien ons product als een gereedschap dat u kunt gebruiken om uw werkzaamheden uit te voeren conform uw kwaliteitseisen. Hierbij kijken wij naar uw doelstellingen en we introduceren daarbij ook onze kennis bij het inspecteren.

 

Als er de mogelijkheid bestaat, dan kijken wij ook naar de synergie die er kan zijn bij het uitvoeren van andere additionele werkzaamheden en koppelingen die u kunt bereiken. Wij houden ons bijvoorbeeld bezig met:

 

 • Toevoeging van andere onderzoeks- en rapportagevormen

 • Toevoeging van andere werkgebieden (isolatiematerialen, HAZMAT, Eindcontrole, Sanering)

 • Optimalisatie van koppelbaarheid (ALXML en ApeX2)

 • Koppeling aan bestaande systemen (SMART en LAVS)

Veel functioneler

Neem contact met mij op!

Laatste versies

Naam  
Telefoon  
E-mail  

Nieuws

PDF

Onze algemene inspectie software ProBIS Inspection is een systeem dat volledig kan worden ingericht zoals u dit wenst. Er zijn zowel PC-versies als Web versies van deze software.

 

Met diverse inspectiestrategieën kunt u

 • ad-hoc inspecties
 • geplande inspecties
 • groepsinspecties
 • patrouillerondes
 • poortinspecties
 • etc.

Binnenkort is de web-versie van deze software beschikbaar voor gebruikers die proef willen draaien met de software. Ook kan deze versie worden ingezet voor werkelijke inspecties en daarbij zijn er verschillende betaalmodellen.

 

De implementatie van ProBIS Inspection is maatwerk en zodoende bespreken wij graag met u welke doelen u wenst te bereiken, Contactinformatie

PROBIS INSPECTION

NIEUWS

Inspectie in ons DNA

Wij specialiseren ons sinds 1994 als zelfstandig bedrijf in het ontwikkelen en toepassen van systemen die informatie in het 'veld' verzamelen en dit op kantoor verwerken.

Uw wens staat voor ons centraal. Dit uit zich in uiterst toepasbare software en doordachte implementaties die er op gericht zijn om het optimale te kunnen behalen.

Onze toepassingen worden ingezet bij asbestinventarisaties, bodem en algemeen in de industrie.

Onze insteek bij ontwikkelingen is altijd om optimaal aan te sluiten op werkprocessen. Hierbij bieden wij ideale oplossingen voor bedrijven die geen kwaliteit willen inboeten maar wel een optimale snelheid van werken willen behouden.

Contact

Uw naam  
E-mail  
Adres  
Postcode  
Plaats  
Hoe vond u deze site?  
Bericht  
Bestanden  
 

UW Bericht

T: 0575-564450
E:info@groome.nl
S: https://www.groome.nl

Groome Computer Services B.V.
Industrieweg 94
NL-7202CB  ZUTPHEN